Chúng ta không nâng niu trân trọng bất cứ điều gì!

Geogre Bernard Shaw, nhà viết kịch và nhà tư tưởng xã hội nổi tiếng, có lần đã tuyên bố rằng khi đang ở trên một chiếc tàu du lịch trên biển, ông đã gặp một diễn viên nữ nỗi tiếng dưới bong tàu.

Ông đã hỏi cô ấy liệu cô ấy có muốn ngủ với ông để lấy một triệu đô-la không?

Cô ấy đồng ý.

Ông ấy tiếp tục đưa ra một đề nghị ngược lại: “Vậy nếu là với mười đô-la?”.

Ông nghĩ ông là ai?" cô ấy trả lời một cách phẫn nộ.

Ông đáp lại, “Ô kìa, chúng ta đã đồng ý với nhau về việc đó rồi mà - bây giờ chỉ là đang mặc cả về giá thôi”.

9 notes
Posted on Tuesday, 7 August
Tagged as: female   funny   gossip   life   quote   social   tumblr   economic   etiquette